×

Parterapi

Green and red tree standing next to each other
Mange par tar kontakt fordi de ønsker å kommunisere bedre med hverandre. I tillegg er det vanlig at par tar kontakt fordi de har havnet i en situasjon eller i destruktive mønstre de ikke selv klarer å komme ut av. Vanlige temaer er konflikter, seksualitet, sjalusi, utroskap, ensomhet, felles barn og mine og dine barn, forpliktelse, hengivenhet, barneoppdragelse, økonomi og jobb. I tillegg opplever ofte par at de har forskjellige verdisyn, ønsker og mål med tilværelsen og forholdet.

Mange syntes at gnisten og lidenskapen har gått ut av forholdet og er usikre på hvordan man kan få denne tent igjen. Slik sett kan parterapi også være en arena for å snakke om de positive tingene dere ønsker mer av som glede, lek, fellesskap og veien videre.

I parterapien vil deres egen opplevelse av forholdet og hvordan dere selv, bevisst eller ubevisst, bidrar til dynamikken mellom dere, bli belyst. Dette kan være vanskelig og utfordrende for mange, men har i seg potensialet for vekst og utvikling. Dere vil bli oppmuntret til oppriktighet og nærhet.

Parterapi kan sees som en investering i parforholdet, en måte å ta på alvor den viktigste relasjonen i et voksent liv. En relasjon som trenger næring, tilstedeværelse og oppmerksomhet for å trives og utvikle seg over tid. En god og trygg relasjon er støttende for at hver og en av dere skal kunne utvikle sitt potensiale i livet.

For par anbefales det å komme til 90 minutters timer.


Kontaktskjema

/