×

Mindfulness - MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction)

Sprouting tree
MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) er et standardisert 8-ukers kurs som ble utviklet av legen Jon Kabat-Zinn i USA i 1979 (du kan lese mer om bakgrunnen her. Gjennom 8 uker trener deltakerne på å øke sin bevissthet rundt eget liv og på sin egen tilstedeværelse. Dette gjøres gjennom øvelser som kroppscanning, mindful bevegelse og sittende meditasjon. I tillegg er det fokus på å bringe tilstedeværelse inn i hverdagsaktiviteter, og å lære av hverandre i gruppen. 

Folk deltar av mange forskjellige grunner. Det kan være:

- Stress – jobb, relasjoner eller andre årsaker
- Stress-relaterte helseplager
- Kronisk smerte og sykdom
- Angst og panikk
- Nedstemthet
- Søvnforstyrrelser
- Utbrenthet, chronic fatigue
- Høyt blodtrykk
- Forebygge stressrelatert sykdom
- Interesse for meditasjon og mindfulness


Mange melder seg på selv om de føler seg fysisk friske, men føler at  tempoet i livet er “ute av kontroll” eller at “noe ikke føles helt riktig.” Mindfulness eller oppmerksomt nærvær, som det oversettes på norsk, kan beskrives som en læringsprosess i å kunne forholde seg direkte til det som skjer i livet. En øver på å utvikle en hensiktsmessig respons fremfor å gå på ”autopilot”. Når vi ikke er tilstede i livene våre kan vi få en følelse av å miste kontakten med oss selv, eller en følelse av å miste kontroll over livet. Når vi har det sånn er det ikke så mye plass til gleden.

Å øve seg i oppmerksomt nærvær er en bevisstgjøringsprosess hvor du lærer å ta ansvar for livet ditt og gjøre noe ingen andre kan gjøre for deg, nemlig å arbeide bevisst med ditt eget stress, uro, smerter, sykdom og hverdagens krav og utfordringer.

Oppmerksomt nærvær er ikke noe vi må lære oss opp til eller ”få” utenfra. Denne evnen har vil alle i oss. MBSR kurset skaper en ramme og et støttende miljø for å styrke og lære mer om denne evnen til å være bevisst tilstede i ditt liv.

I de senere år har det vært forsket mye på effekten av MBSR, og noen av resultatene viser at hvis man følger programmet i 8 uker, blir det synlige endringer i hjernen i områder som handler om å takle stress, angst, depresjon og smerte. Det viser også positive endringer i form av økt livskvalitet, stressreduksjon, ro og nærvær. Deltakere rapporterer at de opplever:

- Reduksjon i fysiske og psykiske symptomer, som for eksempel uro og smertetilstander
- Økt evne til å stå i vanskeligheter
- Bedre evne til å være tilstede i livet her og nå
- Redusert effekt av stress
- Bedre immunforsvar
- Økt evne til å håndtere livet og opplevelse av mestring
- Økt livskvalitet

I mange visdomstradisjoner over hele verden er essensen av mindfulness blitt overlevert i generasjoner. Den er blitt formidlet som en vei til dypere selvinnsikt og medfølelse. I dag er metoden utbredt og tilgjengelig for alle i en moderne form, med røtter i gamle tradisjoner. På kurset vil vi utforske sammenhengen mellom tanker, følelser og kropp. Vi vil trene oppmerksomhet og konsentrasjon, styrke kontakten med kroppen og styrke evnen til større nærvær.

Det vil være hjemmelekser mellom hver gang som er svært viktige for å integrere øvelsene du lærer i livet ditt. Leksene vil kreve at du setter av ca. 30 minutter eller mer daglig. Jo mer du legger i det, jo mer får du ut av kurset. Kurset inneholder både teori og praksis og består av 8 samlinger a 2,5 timer og en heldagssamling. Du vil få gode redskaper til å håndtere fysisk, psykisk og mentalt stress i hverdagen.

Før kursoppstart tar jeg gjerne en samtale med deg per telefon slik at vi sammen kan finne ut om dette er et kurs som kan passe for deg.


Kontaktskjema

/