×

Psykolog Synnøve Seim

Psykolog Synnøve Seim, Oslo
Psykolog Synnøve Seim
Jeg er klinisk psykolog utdannet i Oslo, London og København. Jeg har hatt privat praksis siden 2006, og har nå kontor ved Lysaker. Her tar jeg i mot klienter til individual- og parterapi, og holder kurs i meditasjon og mindfulness. Jeg er sertifisert instruktør i MSBR, Mindfulness Based Stress Reduction. Jeg jobber også med TRE (Trauma and Tension Release Excersises).

Jeg tilbyr også tjenester rettet mot næringsliv og bedrifter i form av coaching, seminarer/kurs og foredrag. Videre har jeg erfaring med bevisstgjøringsprosesser rundt roller på arbeidsplassen, håndtering av konflikter og kriser, og utviklende gruppeprosesser.

Jeg går på lærerutdanning i A. H. Almaas ”Diamond Approach” i Holland, og er opptatt av skjæringspunktet mellom psykologi og spiritualitet.

Jeg har tidligere vært tilknyttet Psykologtjenesten Kontorfelleskap hvor jeg jobbet med klienter i individualterapi og parterapi. Der holdt jeg også kurs i depresjonsmestring (KiD), og arbeidet som fagkyndige utreder for barneverntjenesten i Bærum. Jeg har også erfaring med traumebehandling og gruppetilbud til voldsutsatte kvinner etter å ha jobbet som psykolog ved Krisesenteret i Asker og Bærum.

Kurs i Mindfulness har jeg holdt for flere team og ledere i Nordea og i UD, i tillegg til at jeg jevnlig tilbyr kurs i Mindfulness og MSBR (Mindfulness Based Stress Reduction) på JarBazar i Bærum.

Medlem av Norsk Psykologforening

Kontaktskjema

Stacks Image 3678
/