×

Individualterapi

Tree with strong branches
Snarere enn at psykologiske symptomer er sykdom, tror jeg de kan være inngangsporten til å forstå noe mer om seg selv. De vanskelige periodene i livet bærer i seg muligheten til vekst og utvikling.

Livet byr på mange utfordringer, og som regel klarer vi å løse større og mindre utfordringer med egne krefter og kanskje litt støtte og tålmodighet fra de rundt oss. Mange kan klare å presse seg til å fungere en god stund selv om de ikke har det bra. Langvarig slitasje eller større belastende hendelser kan bli for mye å mestre uten hjelp. Hendelser fra fortiden kan også dukke opp i voksen alder og trenge bearbeiding.

Plager som depresjon, tristhet, angst, uro, stress, selvkritikk, irritabilitet, sinne, sjalusi, utmattelse, søvnproblemer og dårlig selvtillit/selvfølelse kan dukke opp og være vanskelige å håndtere på egenhånd. Samtaleterapi er en måte å forstå noe mer om situasjonen, og en måte å få tak i sine egne iboende ressurser som gjør endring mulig.

Samlivsbrudd, tap og sorg er også eksempler på situasjoner hvor mange mennesker trenger hjelp og støtte til bearbeiding.

Livskriser, eksistensielle kriser og spirituelle kriser er andre eksempler på vanskelige situasjoner som er vanskelig å stå i alene.

Traumatiske hendelser setter spor i oss, og å jobbe med traumene er et viktig skritt i å finne tilbake til et liv med mindre angst og uro. Traumatiske hendelser kan være alt fra ganske hverdagslige ting som vi opplever som overveldede, til ulykker, sykdom, død, vold, seksuelle overgrep, naturkatastrofer – situasjoner som kroppen og psyken ikke har kapasitet til å fullt ut forholde seg til og integrere.

Utviklingstraumer kaller vi det når en har vokst opp med omsorgspersoner som ikke har evnet å ivareta, beskytte, passe på, se en - på en god nok måte. Dette påvirker hvem vi vokser opp til å bli og hvordan vi forholder oss til andre mennesker.

Jeg tilbyr samtaler til voksne som har et ønske om å forstå noe mer om seg selv og som vil jobbe seg gjennom vanskelige livssituasjoner og kriser. Jeg kan hjelpe deg til å få tak i dine iboende ressurser, og være en støtte for deg i den prosessen. Vi kan jobbe med å finne nye og bedre måter å håndtere symptomer, relasjoner og situasjoner på.

En trygg relasjon i terapirommet er utgangspunktet for å forske i hvordan de samlede erfaringene i ditt liv er bakteppet for den du er i dag. Det betyr også at arbeidet vi gjør sammen ikke bare handler om å lette symptomer, men om å forstå hvem du dypest sett er.

I tillegg til at terapi består av samtale, er jeg opptatt av å bruke pust og tilstedeværelse for å komme i kontakt med kroppen og alt det den bærer på. Jeg jobber mye med mindfulness og det som er her-og-nå i terapirommet.

Min erfaring er at forandring skjer når vi er tett på det som er her-og-nå, og er i kontakt med pust og kropp mens vi snakker om det som er utfordrende.

Kontaktskjema

Stacks Image 4822
/